oorsuizen.webs.com

    sinds 2009
en in 2018 nog
steeds actueel

oorsuizen | tinnitus | infuustherapie | informatie | ervaringen | begeleiding

           infuusbehandeling bij oorsuizen/tinnitus in Duitsland
Privacy / Disclaimer

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid: www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele consequenties van het gebruik maken de informatie op deze website en is niet verantwoordelijk voor links van derden. Ondanks het feit dat de geboden informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld. De inhoud van deze website dient alleen ter informatie welke op grond van eigen ervaringen is samengesteld. Het is uw eigen beslissing, verantwoordelijkheid en risico hiervan gebruik te maken.
www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die eventueel ontstaat na gebruik van producten, informatie en/of diensten.

Privacy

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door www.oorsuizen.net c.q. www.oorsuizen.webs.com c.q. www.oorsuizen.eu alleen gebruikt voor haar dienstverlening. Deze gegevens worden opgeslagen en beheerd volgens de geldende privacy-wetgeving. Deze gegevens worden niet verstrekt aan andere derden.

Aanvulling privacy statement

Welcome

Members (412)