www.oorsuizen.net
    sinds 2009
en in 2018 nog
steeds actueel

oorsuizen | tinnitus | infuustherapie | informatie | ervaringen | begeleiding

           infuusbehandeling bij oorsuizen/tinnitus in Duitsland

oorsuizen | tinnitus | infuustherapie | informatie | ervaringen | begeleiding


FAQ - frequently asked questions

Op deze pagina staan vragen die veelal gesteld worden door andere tinnitus patiënten over de infuusbehandeling in Duitsland.

Wat zit er in het infuus?

De werkzame stoffen zijn een ontstekingsremmer; een corticoïde zoals prednisolon en een doorbloedingsmiddel zoals pentoxifylline. De bedoeling is om meer zuurstof in de bloedsomloop te krijgen zodat de gehoorhaartjes in het binnenoor (slakkenhuis) kunnen herstellen.

Wat kost het?

Een belangrijke vraag. We blijven tenslotte Nederlanders. Ik kan natuurlijk alleen uit eigen ervaring spreken en de behandeling kan per persoon verschillen. Een behandeling met 10 infusen en consulten kost ongeveer € 700,- inclusief bijbehorende medicatie (± € 170,- te betalen in de apotheek). Een en ander is ook afhankelijk van uitgevoerde onderzoeken en de dosis medicatie; schrijft de arts een hogere dosis medicatie voor dan kan het bedrag voor medicatie oplopen tot € 200 à € 300,-. Medicatie zelf eerst voorschieten in de apotheek. Reken dus op een totaalbedrag van ± € 700,- bij 10 infusen (iedere dag melden bij de praktijk voor infusen).

Blijkt een infuusbehandeling niet van toepassing na consult en onderzoeken, dan zijn de kosten voor alleen consult en onderzoeken (meestal een gehoortest, druktest en BERA-test) ± € 300,-.

Dan zie je trouwens gelijk het verschil tussen de kosten van de gezondheidszorg in Duitsland en Nederland.....

Wordt het vergoed door de ziektekostenverzekeraar?

In mijn geval wel. Zelfs achteraf aangevraagd aangezien de behandeling spoedeisend is en niet lange procedures kunnen worden afgewacht. Een schriftelijk verzoek met brieven van de huisarts en de behandelend arts in Duitsland moeten worden bijgevoegd. Hangt ook af van de souplesse van de ziektekostenverzekeraar. Het maakt niet uit of u wel of niet een aanvullende verzekering heeft. Een eventuele vergoeding komt uit de basisverzekering (hulp in het buitenland).

De eventuele vergoeding eerst naar de eigen bankrekening laten overmaken door de ziektekostenverzekeraar en daarna zelf overmaken naar de Duitse arts of organisatie die de rekeningen van artsen verzorgt (internetbankieren - SEPA betaling).

Echter vanaf 1 januari 2014 zijn er strengere regels van toepassing vanwege de betutteling van de Nederlandse Zorgautoriteit; deze ziet erop toe dat de verzekeringsmaatschappijen uitkeren volgens de Nederlandse normen want zoals bekend beschouwt men deze behandeling in Nederland niet conform de stand van wetenschap en praktijk. En daar kunt u het mee doen. 

Moet ik een verwijzing hebben?

Er is geen verwijzing nodig van een (huis)arts. Gewoon bellen en zeggen dat er sprake is van acuut oorsuizen en meestal kunt u dezelfde dag of anders de dag erna terecht. Dan zie je weer een verschil tussen gezondheidszorg in Duitsland en Nederland....

Moet ik mijn medisch dossier meenemen?

Nee, u moet uw eigen verhaal in het Duits vertellen. En bovendien: hoogstwaarschijnlijk is uw dossier in het Nederlands en u moet ervan uitgaan dat de Duitse KNO arts geen Nederlands kent. Duitsland kent geen elektronisch patiënten dossier of iets dergelijks. Alleen in Nederland probeert men alles op een Big Brother-achtige manier te regelen. Ook identificatieplicht is er niet zoals in Nederlandse ziekenhuizen.

Bijwerkingen?

Prednisolon: een rood hoofd en zoals op de Duitse bijsluiter staat "gereizt" (fellere reacties). Dat klopt ook wel. Sommige mensen houden extra vocht vast. Als dit zo is plas je na de kuur dit weer uit. Maagklachten kunnen voorkomen in het bijzonder bij mensen bij wie dit al een gevoelige plek is.

Pentoxifylline (merknamen:Trental of Hexal): krampen. Zelf heb ik krampen ervaren in de benen (voorkant) met name in bed. Ook kan de bloeddruk stijgen maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Echter een bloeddrukdaling komt zeer zelden voor. Als dit het geval is dan merk je dat gelijk bij het eerste infuus, je wordt dan duizelig en eventueel misselijk en krijgt het koud door de te lage bloeddruk. Je krijgt dan een middel toegediend om de bloeddruk weer te laten stijgen. Dan kan de infuustherapie niet doorgezet worden, ook kan pentoxifylline dan niet in tabletvorm gegeven worden. Er kan dan nog uitgeweken worden naar Gingko Biloba in tabletvorm met prednisolon ook in tabletvorm.

Waarom wordt dit niet in Nederland gedaan?

Omdat dit buiten de richtlijnen en protocollen van KNO Nederland valt. En waarom valt dit buiten de richtlijnen en protocollen van KNO Nederland? Omdat het niet bewezen is volgens deze richtlijnen en protocollen van KNO Nederland. Er zijn inderdaad geen placebo tests afgerond. In de vroegere DDR is men daar ooit wel mee begonnen maar erge gevallen hebben ze toen wel het echte middel gegeven. Eerst een placebo en na verloop van tijd het echte middel is geen optie want de behandeling heeft haast: hoe eerder je erbij bent des te beter zijn de succeskansen. Als je eerst iemand een placebo geeft en later het echte middel dan zijn de kansen op herstel zeer verminderd zo niet verkeken voor die persoon. Dus wetenschappelijk bewijs met placebo is niet te doen zonder iemand op zo'n manier als het ware op te offeren. Vraagt u zich eens af: zou u in zo'n situatie eerst een placebo willen?


In Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - gezamenlijk bijna 100 miljoen inwoners) wordt dit desondanks al ± 40 jaar toegepast en de Duitse Bundeswehr heeft goede resultaten bij de toepassing van deze behandeling, zie het artikel uit het Wehrmedizinisch Monatschrift (nummer 1/2011): Explosionstrauma.

Moet ik persé Duits spreken?

Ja, u moet in de regel wel goed Duits kunnen spreken en verstaan. In voorkomende gevallen kunt u ook met Engels wel uit de voeten bij de arts zelf maar in Duitsland is men niet zo gericht op het Engels als in Nederland. Dat kan ook niet anders: bijvoorbeeld Engelstalige TV programma's/films en bioscoopfilms worden nagesynchroniseerd. En in vergelijking met het Nederlands komen in het Duits veel minder woorden van Engelse oorsprong voor. Buiten het  Duitse taalgebied zelf wordt trouwens in centraal-Europa als 2e taal meestal Duits gesproken. Bent u niet zo'n talenwonder, dan is begeleiding mogelijk in de grensregio's van Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Zie hiervoor de pagina Begeleiding.

Kan het oorsuizen erger worden tijdens een infuusbehandeling?

Dit hoeft niet maar is wel mogelijk: als de behandeling aanslaat kunnen gehoorhaartjes in het binnenoor die eerst niet meer functioneerden, weer in het tussenliggende stadium komen van ruisen of piepen. Dit komt dan bovenop de ruis of piep die u al waarnam. Dit is tijdelijk en eigenlijk een goed teken, de behandeling slaat dan wel aan.

Het kan trouwens dat goede en slechte dagen elkaar gaan afwisselen qua geluidsniveau van de klachten.

Let er wel op dat u niet blootgesteld wordt aan hard geluid (meer dan 80 dB) want dat kan een verergering veroorzaken: de gehoorhaartjes zijn gevoelig tijdens de behandeling maar ook erna.  

Hoe lang duurt een infuusbehandeling?

Een infuusbehandeling kan tot 10 dagen duren waarbij in de weekenden op tabletten kan worden overgegaan. Dit hangt ook van de arts af. De behandeling kan dus ook in het weekend worden doorgezet. Duur per behandeling hangt af van de hoeveelheid infuusvloeistof; 250 ml duurt ± 45 min. tot een uur en 500 ml dus het dubbele.

Overnachten of iedere dag naar huis?

Dit hangt natuurlijk af waar u woont. Ik woon ± 80 km van de KNO kliniek af en kon iedere dag naar huis. Woont u verder af dan ± 150 km dan is overnachten wel aan te raden. Hangt er natuurlijk ook vanaf wat u zelf acceptabel vindt en waar u woont in Nederland. Als u bijvoorbeeld in het oostelijke deel van Nederland woont is afstand niet zo'n bezwaar: de Autobahn A31 loopt vlak langs de grens en er is geen snelheidslimiet.... 

Wanneer komt de nota van de KNO-arts?

Deze komt na een aantal maanden (in mijn geval van een overkoepelende organisatie die de nota's van artsen verzorgt) en kan met internetbankieren worden overgemaakt. Hieraan zijn geen kosten verbonden want het is een betaling in Euro's binnen de EU. Gebruik dan wel de IBAN en BIC code. Dit is een zogenaamde SEPA betaling.

De eventuele vergoeding eerst naar de eigen bankrekening laten overmaken door de ziektekostenverzekeraar en daarna zelf overmaken naar de Duitse arts of organisatie die de rekeningen van artsen verzorgt.  

Ook is het mogelijk dat u contant bij een arts moet afrekenen.

Welcome

Featured Products

Newest Members

Send to a friend

Post & Promote (digg, etc.)

Recent Photos